ફૂડબેંક વાઉચર્સ

ફૂડબેંક વાઉચર્સ

અમે કાર્ડિફમાં ટ્રસેલ ટ્રસ્ટ સાથે ભાગીદારીમાં કામ કરીએ છીએ https://cardiff.foodbank.org.uk ફૂડબેંક વાઉચરોની જરૂરિયાતને મદદ કરવા માટે. 

જો તમે આર્થિક મુશ્કેલીમાં છો અને પોતાને અથવા તમારા પરિવારને ખવડાવવા માટે અસમર્થ હોવાની વાસ્તવિકતાનો સામનો કરી રહ્યા છો, તો કૃપા કરીને સંપર્કમાં આવો.

વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને સંપર્ક કરો:

ક callલ કરો: 02920 388 144

ઇમેઇલ: સંપર્ક@4winds.org.uk

guGujarati