Talebau banc bwyd

Talebau Banc Bwyd

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Trussell yng Nghaerdydd https://cardiff.foodbank.org.uk i helpu'r rhai sydd angen talebau banc bwyd. 

Os ydych chi mewn caledi ariannol ac yn wynebu'r realiti o fethu â bwydo'ch hun na'ch teulu, cysylltwch â ni.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

ffoniwch: 02920 388 144

E-bost: cyswllt@4winds.org.uk

cyWelsh