Celuje

Misja

4Winds istnieje, aby zapewnić ogólnodostępne, prowadzone przez użytkowników usługi w zakresie zdrowia psychicznego dla osób mieszkających w Cardiff i okolicach. Promujemy powrót do zdrowia poprzez zapewnianie ukierunkowanego wsparcia, informacji i możliwości zaangażowania.

Celuje

Aby zaradzić wykluczeniu społecznemu i braku władzy, z jakim często spotykają się ludzie mieszkający w Cardiff i okolicach, którzy doświadczają / doświadczyli problemów ze zdrowiem psychicznym.

Promowanie powrotu do zdrowia osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym. Wierzymy, że każdy ma prawo wykorzystać swój potencjał i wieść satysfakcjonujące życie w społeczności.

Wartości

Jako organizacja kierujemy się zasadami:
  • Integracja społeczna
  • Zaangażowanie i koprodukcja
  • Równość
  • Wzmocnienie
  • Dostępność
  • Poprawa
  • Przezroczystość
  • Odpowiedzialność
  • Praca w partnerstwie
  • Przyjazna różnorodność
  • Konsystencja

Uważamy, że każdy ma prawo do godnego traktowania i szacunku.

Wierzymy w promowanie zdrowienia osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym. Jesteśmy zarejestrowani i pracujemy zgodnie z Kartą zdrowia psychicznego Cardiff and Vale.

Wierzymy w promowanie pozytywnego wizerunku zdrowia psychicznego oraz zwalczanie stygmatyzacji i dyskryminacji, aby jednostki mogły prowadzić satysfakcjonujące życie w społeczności.
pl_PLPolish