Gwasanaeth Hunangymorth dan Arweiniad

Gwasanaeth Hunangymorth dan Arweiniad

Ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl? Efallai y bydd ein gwasanaeth hunangymorth dan arweiniad yn gallu helpu. Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy'n darparu sesiynau 1: 1 dros 6-8 wythnos (apwyntiadau ar-lein wythnosol) gyda gweithiwr iechyd meddwl sylfaenol. Bydd y sesiynau hyn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau a thechnegau i reoli anawsterau iechyd meddwl cyffredin a gwella eich iechyd meddwl a'ch lles. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ac â diddordeb mewn darganfod mwy neu wneud hunangyfeiriad, ffoniwch y rhif uchod. Os yw'ch meddygfa yn Grangetown neu Butetown gallwch ofyn i'ch meddyg teulu eich atgyfeirio.
Ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl? Efallai y bydd ein gwasanaeth hunangymorth dan arweiniad yn gallu helpu. Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy'n darparu sesiynau 1: 1 dros 6-8 wythnos (apwyntiadau ar-lein wythnosol) gyda gweithiwr iechyd meddwl sylfaenol. Bydd y sesiynau hyn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau a thechnegau i reoli anawsterau iechyd meddwl cyffredin a gwella eich iechyd meddwl a'ch lles. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ac â diddordeb mewn darganfod mwy neu wneud hunan-atgyfeiriad, ffoniwch y rhif uchod. Os yw'ch meddygfa yn Grangetown neu Butetown gallwch ofyn i'ch meddyg teulu eich atgyfeirio.

Beth Yw Hunangymorth dan Arweiniad

Mae hunangymorth dan arweiniad yn cynnwys gweithio trwy ddeunyddiau hunangymorth gydag arweiniad gweithiwr hyfforddedig. Darperir y deunyddiau; bydd eich gweithiwr yn eich helpu i ddewis pa un fydd fwyaf buddiol i chi. Gall yr esboniadau a'r tasgau yn y deunyddiau eich helpu i ddeall yr hyn rydych chi'n ei brofi a dysgu ffyrdd o wneud newidiadau er gwell. Nid yw hunangymorth dan arweiniad yn 'therapi siarad' traddodiadol, gan y bydd peth o'r gwaith yn cael ei wneud ar eich pen eich hun rhwng apwyntiadau, ond bydd y gweithiwr yn darparu arweiniad ar ddefnyddio'r deunyddiau ac yn eich helpu i ddatrys problemau unrhyw faterion yr ydych yn eu cael gyda nhw.

Gallwn ddarparu sesiynau sy'n cwmpasu'r canlynol:                                                           

 • Iselder
 • Hunan-barch
 • Hunan dosturi
 • Poeni
 • Pryder Cymdeithasol
 • Pendantrwydd
 • Panig
 • Perffeithiaeth
 • Cyhoeddi
 • Anoddefgarwch Trallod (rheoli emosiynau anodd)
 • Iselder
 • Sef-barch
 • Poeni
 • Pryder Cymdeithasol
 • Pendantrwydd
 • Panig
 • Perffeithiaeth
 • Cyhoeddi
 • Anoddefgarwch Trallod (rheoli emosiynau anodd)

Yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud am ein gwasanaeth

cyWelsh